Aanmaken Auditfile voor belastingcontrole (Nederlandse administratie)

 

De Auditfile is een hulpmiddel bij het aanleveren van gegevens uit uw grootboekadministratie ten behoeve van de controle door de Belastingdienst.

Met de Auditfile beschikt de Belastingdienst over alle door haar gewenste gegevens uit uw administratie en kan zij de controles snel en efficiënt uitvoeren. U hoeft dan bij een belastingcontrole minder tijd te besteden aan het opzoeken en tonen van de administratieve gegevens. Om de financiële gegevens in een leesbare vorm bij de Belastingdienst te krijgen worden de gewenste gegevens uit UNIT4 Multivers XL geëxporteerd en opgeslagen in de zogenaamde Auditfile. Dit (ascii-)bestand heeft een voor de Belastingdienst leesbaar formaat.

De Belastingdienst beschikt over een speciaal comprimeerprogramma waarmee u uw Auditfile op schijf kunt opslaan en naar de Belastingdienst kunt versturen.

U kunt de aangifte ook in XML-formaat naar de Belastingdienst sturen.

 

U kunt nu verschillende opties kiezen:

 1. U laat de opties ongemoeid, kiest het boekjaar en de periode en klit op . U maakt nu een ascii-bestand aan voor de belastingdienst.
 2. U kiest voor ‘XML export’ en selecteert geen versie. U maakt nu een Auditfile 2.0 bestand aan voor de belastingdienst.
 3. U kiest voor 'Versie 3.0' om een gebruikelijke auditfile aan te maken.
 4. U kiest voor ‘Versie 3.2’. Nu kunt u een auditfile maken op basis van het Referentie Grootboekschema (RGS) door in het scherm het juiste rubrieksschema te kiezen (zie hierboven). U kunt er ook voor kiezen om de ‘Openingbalance’ te exporteren naar de auditfile.

 

Aanmaken Auditfile

 1. Start het menu 'Extra | Aanmaken Auditfile voor belastingcontrole'.
 1. Geef de locatie op waar het bestand moet worden opgeslagen.
  Als de gekozen directory niet bestaat krijgt u een foutmelding.
  De Auditfile krijgt de naam van de database van uw administratie (bijvoorbeeld: MVL00002.adf) en wanneer in de directory al een Auditfile van de administratie aanwezig is wordt u gevraagd of u het bestaande bestand wilt overschrijven.
   Het jaartal (boekjaar) wordt niet in de naam van het bestand opgenomen. Een Auditfile van een voorgaand boekjaar kan op deze wijze overschreven worden.

 2. Kies een van de hierboven beschreven opties.
 3. Selecteer het juiste boekjaar en geef desgewenst de periodes waarover de Auditfile opgemaakt moet worden op. Klik op
  De Auditfile wordt aangemaakt.
 4. Nadat het bestand is aangemaakt verschijnt een scherm met een samenvatting van de gegevens van de Auditfile. Klik op om het programma af te sluiten.